Holo Storamyris venner

En forklaring på lappene som er hengt opp hos oss nylig, fra Holo Storamyris venner, som inviterer til årsmøte for 2020 onsdag 17. juni kl. 19.00. Sted: Apeltunlien 83.

Velforeningen forvalter (sammen med kommunen) den lyssatte grusveien ned mot Lagunen, som er blitt betydelig oppgradert de siste årene, og de antar at flere i området kan ha interesse av å engasjere seg i forhold som angår det strekket. Alle fra TurBoToppen som måtte ønske det er altså invitert til å delta på årsmøtet.
Informasjon Til leie Til salgs Ønskes kjøpt Ønskes leid
Ved upassende innhold i oppslagene, ta kontakt med styre. Kontakt oss
;