Oppdatering fra styret 21/11-18

OPPDATERING FRA STYRET

▪ Styret har nettopp vært hos forretningsfører OBOS for å sette opp budsjett for 2019. Sameiet har sunn økonomi som resulterer i at vi får utrettet både betong rehabilitering i garasjene og resten av vindus prosjektet på neste års budsjett, og vi trenger ikke å øke fellesutgiftene pga dette.

▪ Som informert om i eget oppslag starter rehabilitering av garasjene under øvre rekke 14. november. De øvrige garasjene vil bli rehabilitert til våren.
Med å vente til våren med nedre rekke sparer vi ca kr 40 000 pr garasje i kostnader til oppvarming under arbeidet. Sameiet har fått en meget gunstig pris på rehabiliteringen da firmaet som skal gjøre jobben nå jobber nede i Nygård og har således kort vei å flytte sitt utstyr. Vi får håpe på en mild måned slik at vi ikke trenger å få så mye utgifter til oppvarming her heller. Det må være temperaturer på over 14 grader inne i garasjen når de utfører denne jobben så noe oppvarming må vi nok beregne. Disse arbeidene får vi gjort uten å ta opp mer lån, da vi har vært flinke på besparelser igjennom året. Styret kommer til å følge opp prosjektet tett uten bruk av konsulenter, som igjen sparer oss for store summer. Vi sparer omlag kr 160 000 på å kunne bruke “styre-rommet” og wc, vi slipper brakker/rigg. Pris på denne rehabiliteringen er maks kr 3 000 000.


▪ Når det gjelder økningen på 10 % som er meldt 1 januar 2019 ønsker styret å redegjøre litt om dette. Som sikkert mange har notert seg er husleien for desember lavere enn i november måned. Dette skyldes at vi i november betaler det siste avdraget fra ett tidligere lån. Dette resulterer i at den 10 % økningen beregnes ut i fra husleien for desember, og blir således lavere en om den skulle ha vært beregnet av husleien for november. Når det gjelder bakgrunnen for økningen kan følgende opplyses:
* Elektrisitet: I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har vi budsjettert med en økning av energi kostnader med 15% for 2019 opp mot budsjettet i 2018. Styret må ta høyde for at energikostnader historisk sett er vanskelig å anslå.
* Kommunale avgifter i Oslo kommune: Det er estimert en økning på 8,8 % for renovasjon og 9,5 % for vann og avløp for 2019
* Forsikring: Forsikringspremien for 2019 er foreløpig ikke fastsatt av forsikringsselskapet. Indeks justeringen for bygninger blir på 3,7 % fra 1 januar 2019. I tillegg foretar forsikringsselskapet individuell prisjustering basert på boligselskapets skadehistorikk. Vi vet således ikke den nøyaktige pris økningen på forsikring.

▪ Styret tar sikte på å kunne bytte alle gjenstående vinduer i 2019. Dette er også ett prosjekt som vil bli gjennomført uten låneopptak. Styret har ett anslag på kr 1 000 000 på de gjenstående vinduene. Dette prosjektet blir også styrt av styret uten konsulenter. Informasjon om når resterende vinduer som ikke er skiftet kommer nærmere våren.
▪Det er nå lagt varmekabler i gangstiene ned mot garasjene og på stien i mellom øvre og nedre rekke. Det gjenstår litt arbeid fra elektriker før vi kan sette på varmen. I mellomtiden skal vaktmester være påpasselig med å strø her ved behov. Rekkverk er bestilt og kommer på plass om ikke lenge.


Hvis spørsmål: Åpent styrerom første onsdag hver måned kl 18-19. Styrerommet ligger i garasjen under nr 60, rett innenfor porten.
Styret 

Informasjon Til leie Til salgs Ønskes kjøpt Ønskes leid
Ved upassende innhold i oppslagene, ta kontakt med styre. Kontakt oss
;