Reserver det røde huset

Her kan du se hvilke datoer Det røde huset er ledig, og søke om å reservere lokalet. På hverdager vil søknaden bli besvart innen ett døgn.

Det er fire ulike leiealternative1:
1) Korttidsleie helg uten bruk av kjøkken (max tre timer): 300 kr
2) Korttidsleie uten bruk av kjøkken hverdag: 200 kr
3) Døgnleie (fra 12:00 til 12:00 neste dag) interne: 500 kr
4) Døgnleie eksterne: 750 kr

Gulmerkete datoer i kalenderen betyr at huset er opptatt. NB! I denne løsningen blir hele dagen merket gult, selv om det kun skal være et tidsavgrenset arrangement. Hvis du bare har behov for korttidsleie, sjekk tidspunktet på arrangementet i venstremenyen; kan hende det er plass til to aktiviteter samme dag!

I feltet som heter søknadstekst ber vi om at du informerer om din alder og hvorvidt du er beboer i ØSBL eller har postadresse Sognsvannsveien eller Gaustadveien. Blir reservasjonen godkjent; print ut den aktuelle leiekontrakten for din bruk av huset (Du finner lenke til disse under menypunktet Utleie av Det røde huset), signer kontrakten og send den til e-postadressen til administrator Marit Trodal: mtrodal(at)hotmail.com. Kontonummer for innbetaling av leie står i kontrakten. Send kopi av utbetalingen til samme adresse. Telefonnummer til administrator er 928 25 655. http://osbl.no/0535/praktisk-informasjon/utleie-av-det-rode-huset

NB ! 2. etasjen benyttes av håndverkerne som jobber i borettslaget. Avtalen er at de skal vaske trappen og toalettene hver fredag. De oppbevarer noen eiendeler på spiserommet og ønsker å holde det avlåst, med mindre du som leietaker har ønske om å benytte det. Si i så fall fra til Trygve B. Grøvdal.

Skriv inn tegnene nedenfor
captcha
;