Reserver det røde huset

VI ÅPNER IGJEN FOR UTLEIE AV DET RØDE HUSET. OBS! RESPEKTER GJELDENE SMITTEVERNREGLER!

Her kan du se hvilke datoer Det røde huset er ledig, og søke om å reservere lokalet. På hverdager vil søknaden bli besvart innen ett døgn. 

Det er fire ulike leiealternativer: 
1) Korttidsleie helg uten bruk av kjøkken (max tre timer): 300 kr 
2) Korttidsleie uten bruk av kjøkken hverdag: 200 kr 
3) Døgnleie (fra 12:00 til 12:00 neste dag) interne: 500 kr 
4) Døgnleie eksterne: 750 kr

Gulmerkete datoer i kalenderen betyr at huset er opptatt. NB! I denne løsningen blir hele dagen merket gult, selv om det kun skal være et tidsavgrenset arrangement. Hvis du bare har behov for korttidsleie, sjekk tidspunktet på arrangementet i venstremenyen; kan hende det er plass til to aktiviteter samme dag! 

I feltet som heter søknadstekst ber vi om at du informerer om din alder og hvorvidt du er  beboer i ØSBL eller har postadresse Sognsvannsveien eller Gaustadveien. Blir reservasjonen godkjent; print ut den aktuelle leiekontrakten for din bruk av huset (Du finner lenke til disse  under menypunktet Utleie av Det røde huset), signer kontrakten og send den til e-postadressen til administrator Hilde Salvesen: hilde.salvesen(at)mfa.no. Kontonummer for innbetaling av leie står i kontrakten. Send kopi av utbetalingen til samme adresse. Telefonnummer til administrator er 959 355 39. 

Husk at du som leietaker er ansvarlig arrangør og må sette deg inn i gjeldende smittevernregler.


Skriv inn tegnene nedenfor
captcha
;