Reserver det røde huset

Her kan du se hvilke datoer Det røde huset er ledig, og søke om å reservere lokalet. På hverdager vil søknaden bli besvart innen ett døgn.

Det er to muligheter:
1) Korttidsleie uten bruk av kjøkken (max tre timer)
2) Døgnleie (fra 12:00 til 12:00 neste dag)

Gulmerkete datoer i kalenderen betyr at huset er opptatt. NB! I denne løsningen blir hele dagen merket gult, selv om det kun skal være et tidsavgrenset arrangement. Hvis du bare har behov for korttidsleie, sjekk tidspunktet på arrangementet i venstremenyen; kan hende det er plass til to aktiviteter samme dag!

I feltet som heter søknadstekst ber vi om at du informerer om din alder og hvorvidt du er beboer i ØSBL eller har postadresse Sognsvannsveien eller Gaustadveien. Blir reservasjonen godkjent; print ut en leiekontrakt som du finner under menypunktet Det røde huset, signer den og send den til e-postadressen til administrator toneiern(at)gmail.com. Kontonummer for innbetaling av leie står i kontrakten. Send kopi av utbetalingen til samme adresse.

Skriv inn tegnene nedenfor
captcha
;