Parkering

Borettslaget har en del faste biloppstillingsplasser og garasjer til sine andelseiere. P-plass koster 600,- kroner pr år, og ved nyregistrering eller bytte av plass tilkommer et registreringsgebyr til Obos på kroner 715,- Leie av parkeringsplass økes til kr 1.200,- årlig gjeldende fra 01.01.2020 Søknad og tildeling av plasser skjer fortløpende, og tildelinger vil bli formidlet søkerne. Husk leil.nr, reg.nr, navn og adresse i søknaden. Hvis det foreligger spesielle behov må dette dokumenteres. Det er ventelister for parkeringsplass. Når det gjelder garasjer vil det bli oppslag i oppganger når det er noen til salgs, dette salget/kjøpet foregår mellom garasje-eier og kjøper. Årlig kostnad for garasje ( strøm/vedlikehold osv ) er kr 900,- Ved nyregistrering tilkommer et registreringsgebyr til Obos på kroner 715,- Leie av garasje øker til kr 1800,- årlig gjeldende fra 01.01.2020

Skriv inn tegnene nedenfor captcha

;