Info Juli 2020

Hei alle sammen!

Sommeren er godt i gang, og vi ønsker å sende ut litt info til beboere, spesielt da dette har vært et år utenom det vanlige. Først og fremst ønsker vi å be alle beboere ta hensyn, ettersom flere er hjemme størsteparten av tiden, og at det lett kan oppstå frustrasjon grunnet sjenerende oppførsel.

Vi har blant annet mottatt klager på mye røyking på balkong som siver inn i andres leilighet, søppel og andre gjenstander som settes ut på gangen, samt fest og støynivå som verken har blitt varslet eller stoppet til rimelig tid.

Vi ønsker at alle forsøker å bidra til trivsel i vårt borettslag, og håper derfor at folk er flinke til å følge husordensregler og vedtekter til alles beste.

Videre ser vi at flere har satt opp levegger og har parasoll på balkong, samt at det er mange som har gassgrill stående ute. Husk å merke døren på leiligheten med at det oppbevares gass, da dette kan være veldig viktig å vite i tilfelle brann. Dette er ikke tillatt å oppbevare i kjeller eller loftsbod, kun leilighet eller skjermet for sol på egen balkong

Levegg er ikke tillatt å sette opp, da dette i stor grad vil kunne avgrense lysinnslipp og utsikt for naboer i samme rad, samt være til sjenanse. Ifølge borettslagets vedtekter er det ikke tillatt med fastmonterte installasjoner som går over balkongkanten, og vi ber derfor om at dette unngås. Ved bruk av parasoll er det også viktig å ta hensyn, og ikke minst sørge for at denne er forsvarlig festet, samt at den tas ned ved vind og når man ikke er hjemme. For de som ønsker markise så har borettslaget avtale med Lady.no som vet hvilken markise borettslaget bruker og egne priser. Alt avtales direkte med Lady.

Styret arbeider også med å finne en leverandør som kan levere tilnærmet like blomsterkasser som de vi har fra før. Beskjed vil bli gitt når dette er funnet og hvor det kan kjøpes.

Nå vil det snart bli lagt nytt gress, og det vil bli sådd flere områder for å tette igjen grøntarealer og gjøre det finere. Det har også kommet nye utemøbler ved flaggstang, og vi håper folk er flinke til å både bruke og ta vare på disse. Da disse er plassert med hensyn til fri passasje for utrykningskjøretøy er det fint om disse ikke flyttes på.

Da det gjelder plen ber vi også om at denne behandles varsomt til gress har fått satt seg og grodd til, slik at vi ikke får økte kostnader med dette i senere tid. Det bes også om at lufting av hund ikke primært foregår innenfor borettslaget området, da dette også er beskrevet i vedtekter/husordensregler.

Videre ber vi om å opprettholde brannsikkerheten i oppganger ved å ikke la barnevogner, triller, sykler, sko og søppel stå plassert verken i oppgangen ved inngangspartiet eller oppover i etasjene. Styret har engasjert Firesafe angående branndokumentasjon og sjekklister. Alle beboere vil etterhvert få tilsendt skjema som skal fylles ut vedrørende brannsikkerhet.
Vedr. uteområdet minner vi også om at det ikke er tillatt å parkere i gården. Vi ber også om at de som benytter seg av el-sparkesykler parkerer disse utenfor borettslagets område, da disse ofte blir stående i veien, og potensielt forstyrrer ved lavt batterinivå. Det har i perioder vært mye unødig kjøring mellom blokkene for henting av disse, og det kan ta lang tid før de plukkes opp.

Det er også viktig at vinduer i alle oppganger holdes lukket, dette både på grunn av at flere vinduer ikke har hengsler som gjør at det kun åpnes litt og barn/voksne kan falle ut. Samt at det ofte kommer uforutsett store nedbørsmengder og står vinduene åpne/på gløtt så kan det renne inn store mengder med vann. Ved veldig varmt vær, der det er trygt å holde vinduet åpent, pass på at du selv lukker dette ved nedbør, vind eller lignende.

Slik situasjonen er i dag må vi forvente at det fortsatt blir mye hjemmekontor fremover, og det er i tillegg mange som tilbringer ferien hjemme i år. Det bes derfor om at det tas ekstra hensyn ved støyende arbeider, og at evt. større oppussing som kan vente tas når dette er mindre brysomt for alle. Vi ønsker også å informere om at avfallssekker til bruk ved f.eks. oppussing (iSEKK, Smartbag o.l.) ikke skal plasseres slik at de kan hindre utrykningskjøretøy. Det betyr i praksis at disse ikke skal plasseres på asfalterte områder i borettslaget. Sekken må fjernes raskest mulig, og senest innen 48 timer. Beboer plikter å informere styret pr. e-post om levering og henting av sekk.

Vi vil også benytte anledningen til å si tusen takk for alt som har gått så bra som det har gjort i tiden som har gått, da også mange har vært behjelpelige med å ta vare på naboer i karantene og hjulpet hverandre i stor grad. Ikke minst har det også vært flere veldig flinke folk som har sørget for at det blir både plantet og vannet og ordnet utenfor. Det setter vi veldig stor pris på, da dette øker både engasjement og trivsel blant de fleste av oss.

Med dette ønsker vi alle en riktig god sommer, enten den blir i Oslo eller andre steder.

Husk at det fortsatt er god håndhygiene og sosial avstand som gjelder, og ta riktig godt vare på dere selv og hverandre!

Oslo, 09.07.20
Med vennlig hilsen,
Styret
Informasjon Til leie Til salgs Ønskes kjøpt Ønskes leid
Ved upassende innhold i oppslagene, ta kontakt med styre. Kontakt oss
;