21 feb 2019

Skjeggkre observert i A3

Styret er nylig blitt gjort oppmerksomme på at det er observert skjeggkre i A3 (Bøkkerveien 30) også. For mer info om skjeggkre, se tidligere post her på hjemmesiden, eller info sendt ut pr epost. Styret vil anskaffe flere limfeller og dele ut. Vi minner om, og gjør oppmerksom på at skjeggkre må opplyses om ved salg av leiligheter i sameiet.