Endret: 12 mar 2018     Opprettet: 6 des 2017

Vaktmester

Her er info om våre vaktmestertjenester.

Vaktmester OBOS Eiendomsdrift AS ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet av sameiet i henhold til stillingsbeskrivelse. All kontakt med vaktmester skal gå gjennom styret. Ved akutte hendelser, som f.eks. vannlekasje og lignende, kan vaktmester kontaktes på telefon 22 99 18 80.

Styret gjør oppmerksom på at vaktmester ikke utfører private tjenester (f.eks flytting, bortkjøring av søppel, arbeid i leiligheten etc.).