6 des 2017

Vaktmester

Her er info om våre vaktmestertjenester.

Vaktmester OBOS Eiendomsdrift AS ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmester kan kontaktes på telefon 22 99 18 80, epost oboseiendomsdrift@obos.no. Unngå å ringe utenom ordinær arbeidstid. 

Styret gjør oppmerksom på at dersom en beboer skal ha utført private tjenester av vaktmester (f.eks flytting, bortkjøring av søppel, arbeid i leiligheten etc.), så må dette betales av beboeren selv. Så langt det lar seg gjøre, bør styret informeres om forhold som angår sameiet (bruk epost til styret).