3 des 2017

Skilt på postkasse og ringeklokke

Slik går du som ny beboer frem for å få skilt på postkasse og ringeklokke.

Det er styret som ordner med navn på ringeklokker. På postkassene, så er det beboeren selv som sørger for navn. Du kan kontakte styret for å få en standard navnelapp til postkassa, eller du kan f.eks. bruke en DYMO-maskin for å lage en fin lapp.

For navn på ringeklokka må du kontakte styret (på epost) med følgende info:

  • Ditt navn
  • Forrige eiers navn
  • Leilighetsnummer