24 nov 2018

Info om brannalarm-anlegg

Litt info om hvordan du skal opptre dersom brannalarmen går.

Dersom brannalarmen gå skal du:

- Evakuere bygget

- Sjekke på brannpanel ved inngang hvor alarmen er aktivert

- Om du kan verifisere at det er falsk alarm, dvs. du selv har utløst den ved en feiltagelse, eller du har sjekket stedet der alarmen er aktivert uten å finne tegn til brann, så kan alarmen tilbakestilles. Instruksjoner er oppgitt på veggen over alarmpanelet.

- Om du ikke kan verifisere 100% sikkert at det er snakk om falsk alarm, eller du ikke får kontakt med dem som befinner seg i aktuell leilighet, så skal brannvesenet kontaktes på tlf. 110.

 

Det er strengt forbudt å tilbakestille alarm uten å sjekke om det brenner først, og også strengt forbudt å fysisk koble ut meldere. I beste fall ender du opp med en regning fra elektriker og/eller regning for ny inngangsdør fordi brannvesenet må bryte den opp. I verste fall går liv tapt, ditt eget eller andres.

 

For at alle skal ha det helt klart: Brannalarmen i Bøkkerveien er seriekoblet, så det nytter ikke om du kobler ut din melder når den går.

 

Vi i styret har forståelse for at folk synes det er plagsomt å ble vekket av falske brannalarmer, men dette er system som redder liv, og vi forventer at alle tar dette alvorlig. 

 

Dersom noen har spørsmål, så kan dere kontakte styret pr epost.

Og til slutt: Er du i tvil når alarmen går, så er det bedre å ringe brannvesenet en gang for mye enn en gang for lite...