17 mar 2020

Økt renhold ifm. koronaviruset

Styret har iverksatt økt renhold og desinfisering ifm. spredningen av koronaviruset

I forbindelse med situasjonen rundt spredningen av koronaviruset har styret iverksatt økt renhold i våre bygg.
Det er gjort avtale om desinfisering to ganger pr uke av:
- Knapper for døråpnere i første etasje, samt kjelleretasjer
- Rekkverk i trapper (både overside og underside)
- Knapper for heis (utvendig og innvendig)
- Dørhåndtak på utgangsdører, innvendig og utvendig
Dette er i første omgang iverksatt for en periode på 4 uker, og vil bli fulgt opp videre om nødvendig.

Vi vil presisere at dette er et tiltak for å redusere sjansen for spredning av smitte i våre bygg, men at dette i seg selv ikke er tilstrekkelig for å hindre all mulig smitte. Vi vil derfor også henstille beboere og besøkende om å i størst mulig grad unngå å ta på flater der mange typisk berører. Vi anbefaler at alle bruker albuen eller hofta for å trykke på døråpnere og f.eks. albuen for å trykke på heisknappen og åpne manuelle dører.