30 nov 2018

Informasjon om søppelsituasjonen

Nye søppelsiloer utenfor nr 34 skal være på plass før jul. Her kan du leser mer.

Utbygger har lovet at nye søppelsiloer for Basilikum-trinnet skal være på plass utenfor nr 34 før jul. I mellomtiden vil det finnes en container for søppel, og en for papir ved nr 30. I tillegg er det siloer utenfor C-trinnet (ved innkjøringen til stikkveien vår) som kan benyttes. Det er ikke tillatt å hensette søppel utenfor containerene!

Plassering kan sees på bildet under her: