30 nov 2018

Informasjon om brakkerigg og sti

Stien fra Bøkkerveien 34 og opp til Frydenbergveien har vært stengt en stund, og blir det en stund til...

Utbygger kan opplyse at brakkene som har kommet på plass langs Haslevangen 14 (innerst i Bøkkerveien ved nr 34) vil bli stående til oktober 2019. Stien blir etter all sannsynlighet stengt i samme tidsrom.