14 feb 2018

Nye representanter til styret

I forbindelse med årsmøtet i sameiet 15. mars 2018 skal det velges nye representanter til styret. Vi skal ha ny leder, et styremedlem og to vararepresentanter. Styret oppfordrer seksjonseiere som ønsker å bidra, eller har spørsmål om styrearbeid, om å ta kontakt pr epost (basilikuma2a3(ат)styrerommet.net).