23 jan 2020

Nå forsvinner gjesteparkeringskortene

Ny ordning innføres fra 1. februar 2020.

Marienfryd og Tiedemannsjordet veilag har fra 1. februar 2020 besluttet å innføre elektronisk registrering av gjesteparkering i Bertrand Narvesens vei (i veien til nedkjøringen til garasjen).

Den nye elektroniske tjenesten vil driftes av Aker P-drift, og innebærer at gjesteparkerende kjøretøyer skal registreres via nettportal eller mobilapp.

De ulike styrene i Marienfryd er ansvarlig for å sende ut informasjon om den nye ordningen, slik at seksjonseiere blir registrert med riktig telefonnummer for registrering av bruker hos Aker p-drift. Det er kun seksjonseiere som kan registrere bruker og administrere ordningen. Seksjoneier velger selv om han vil dele brukeren sin på Aker P-drift med sin eventuelle leietager for å registrere gjesteparkering.

Det vil også bli ny skilting i Bertrand Narvesens vei med oppdaterte parkeringsvilkår (i all hovedsak identisk med de nåværende).

Parkeringskortene i plast vil bli ugyldige fra 1. februar. Ordningen med plastkort har medført en uforholdsmessig stor administrasjonsbyrde, samtidig som atskillige av plastkortene har havnet på avveie i forbindelse med en stadig mer presset parkeringssituasjon i nærmiljøet.

Se veiledning for bruk av elektronisk gjesteparkeringsløsning (pdf)

Hvis du har spørsmål knyttet til registrering av elektronisk gjesteparkering kan Aker P-Drift kontaktes på telefon 22 16 70 80.

NB! Merk at det ikke vil være mulig å registrere et gjesteparkerende kjøretøy før ditt sameie har sendt inn navn og telefonnummer på seksjonseier.

 

Les mer på garasjehjemmesiden: http://garasjen.marienfryd.no/