1 sep 2019

Ikke hensett avfall

Det er strengt forbudt å hensette avfall eller gjenstander ved avfallsbrønnene. Gjør du det, kan det medføre gebyr.

Vi minner om følgende beskjed fra Marienfryd Utomhusstyre:

Til alle beboere på Marienfryd

Vi gjør oppmerksom på at det er strengt forbudt å hensette avfall eller gjenstander av noe slag ved våre avfallsbrønner. Dette gjelder både ved brønner for restavfall og for papir/kartong.

Hensetting av avfall vil kunne medføre gebyr for vedkommende.

Takk for at du overholder dette.

Hilsen Marienfryd Utomhussameie