Endret: 23 mar 2019     Opprettet: 2 mar 2016

Til deg som har garasjeplass

Viktig informasjon om oppbevaring av eiendeler på parkeringsplassene.

I Marienfryd garasjesameies ordensregler står det under punkt 7, 8 og 9:

7. Den enkelte garasjeplasseier/bileier plikter å fjerne oljesøl og annen forurensing fra garasjeplassen. Styret kan pålegge garasjeplasseier/bileier å fjerne oljesøl o.a. fra garasjeplassen innen 1-en måned. Dersom oljesøl o.a. ikke er fjernet etter pålegg innen fristen, kan oljesøl o.a fjernes for garasjeplasseiers/bileiers regning.

8. Parkeringsplassen skal ikke benyttes til lagring av forskjellige ting . Dekk, bilutstyr ol. skal evt. lagres i privat bod. Unntak fra denne regelen gjelder for de som har mulighet til å henge opp dekk på veggen i fronten av parkeringsplassen. Ved slik lagring av dekkene, må dekkene ha en klaring fra gulvet på 30 cm, eieren lagrer dekkene på egen risiko. Dette må befares av styret før tillatelse blir gitt.

9. Fellesarealer i garasjen og sykkelboder skal ikke benyttes til lagring av private eiendeler, eller til å sette fra seg søppel.

Det er viktig at alle følger disse reglene så brannsikkerheten ivaretas best mulig, rømningsveier holdes frie og bilene står minst mulig ut i kjørebanen så de ikke er til hinder for andre.

Det har vært noen tilfeller av tyveri av dekk og annet som har ligget på parkeringsplasser.

Med vennlig hilsen

Garasjestyret