Endret: 20 feb 2020     Opprettet: 31 jan 2020

Viktig vedrørende radiatorer

Viktig at du som bor på Marienfryd lufter radiatorene dine

 

I røranlegget vil det være luft som skilles ut og som kan samle i radiatorene. Dette vil medføre ”klukkelyder”/"susing" i radiatorene, og ved å ta på radiatoren vil man kjenne at den øvre delen av radiatoren ikke er like varm som radiatorens nedre område. Dette reduserer radiatorens varmeavgivelse, og denne luften må slippes ut. Utluftingsventil er påmontert radiatorens øvre del, denne åpnes forsiktig ved å benytte skrutrekker i ventilens skrutrekkerspor og dreie mot venstre til man hører luft siver ut av ventilen. Når radiatoren er ferdig utluftet vil det komme vann ut av ventil, og ventilen lukkes ved å dreie mot høyre.