Endret: 20 feb 2020     Opprettet: 31 jan 2020

Implementering av elektroniske gjesteparkeringskort ved Marienfryd – gjeldende fra 1. februar 2020

Marienfryd og Tiedemannsjordet veilag har fra 1. februar 2020 besluttet å innføre elektronisk registrering av gjesteparkering i Bertrand Narvesens vei (ved nedkjøringen til garasjen).

Den nye elektroniske tjenesten vil driftes av Aker P-drift, og innebærer at gjesteparkerende kjøretøyer skal registreres via nettportal eller mobilapp.

Det er kun seksjonseiere som kan registrere bruker og administrere ordningen. Seksjonseier velger selv om h*n vil dele brukeren sin på Aker P-drift med sine eventuelle leietagere for å registrere gjesteparkering.

I den forbindelse har styret i B2C2 sendt ut e-post med informasjon og en lenke for å registrere korrekte opplysninger om deg som seksjonseier. Er du seksjonseier og ikke mottatt denne e-posten? Ta kontakt med styret på sameietmarienfrydb2c2(at)gmail.com 

Det vil også bli ny skilting i Bertrand Narvesens vei med oppdaterte parkeringsvilkår (i all hovedsak identisk med de nåværende).

Parkeringskortene i plast vil bli ugyldige fra 1. februar. Ordningen med plastkort har medført en uforholdsmessig stor administrasjonsbyrde, samtidig som atskillige av plastkortene har havnet på avveie i forbindelse med en stadig mer presset parkeringssituasjon i nærmiljøet.

Se veiledning til beboere for bruk av elektronisk gjesteparkeringsløsning (pdf)

Hvis du har spørsmål knyttet til registrering av elektronisk gjesteparkering kan Aker P-Drift kontaktes på telefon 22 16 70 80.

NB! Merk at det ikke vil være mulig å registrere et gjesteparkerende kjøretøy elektronisk før vi som sameie har sendt inn navn og telefonnummer på deg som seksjonseier.


Link til garasjens side : 
http://web5.herborvi.no/7322/gjesteparkering-og-parkeringskort/elektroniske-gjesteparkeringskort-ved-marienfryd-gjeldende-fra-1-februar-2020