31 jan 2020

Brannverninstruks for leiligheter og fellesareal

Det er særdeles viktig at alle beboere setter seg godt inn i brannverninstruksen. For seksjonseiere med utleieobjekter er det seksjonseier som har ansvar for at leietaker har satt seg inn i instruksen.

Det er særdeles viktig at alle beboere setter seg godt inn i brannverninstruksen. For seksjonseiere med utleieobjekter er det seksjonseier som har ansvar for at leietaker har satt seg inn i instruksen.

Vi anbefaler å lære seg rutinene utenat, da det i en brannsituasjon må handles raskt. Det vil bli gjennomført brannøvelser.

Brannvarsling

Alle leiligheter er utstyrt med detektor og sirene tilkoblet det sentrale brannvarslingsanlegget. Betjeningspanelet finner du i 1.etg ved hver oppgangs hovedinngang.

Ved alarm i din leilighet vil din lokale sirene starte og lysdioder (røde lamper) på detektor vil lyse. Ingen andre vil foreløpig bli varslet, men en lokal timer i sentralen har startet og sentralen vil pipe. Dette betyr at du nå har 5 minutter til rådighet.

Har du alt under kontroll gjør du følgende:

1. Åpne eventuelle vinduer/dører for å lufte ut

2. Gå ti l betjeningspanelet ved hovedinngangen og trykk på følgende knapper

  • "OK"

  • " ▲▲▲▲▲" (Standard passord)

  • "OK"

  • GRÅ knapp (AVSTILL SUMMER). Sentralens interne summer stopper.

  • RØD knapp (STOPP KLOKKER). Sirenene i leilighetene stopper.

  • GRØNN knapp (TILBAKESTILL). Sentralen tilbakestilles.

Har du ikke kontroll gjør du følgende:

  • Forlat bygningen

  • Tilkall brannvesenet - benytt de røde boksene for direkte varsling og ring i tillegg nødnummer 110

Om alarmen går og det IKKE lyser i din detektor, så er den enten utløst av en detektor i fellesarealene, eller tidsfristen er utløpt i en annen leilighet.

Ved brann skal alle beboere evakuere og møtes ved lekeplassen mellom bygningene.

Dersom varsleren ikke blir avstilt innen fristen:

Om alarmen i din leilighet går, og du ikke avstiller den innen tidsfristen på 5 minutter, vil alle sirener starte og brannvesenet blir kontaktet. Ved feilvarsling vil brannvesenet fakturere sameiet for utrykningen. Styret vil kunne fakturere seksjonseier hvor feilvarsling ble utløst, dersom det viser seg at instruks ikke er fulgt.

Ved falsk alarm, og du har forsikret deg at det ikke er brann, RING 67 12 88 00 og meld fra til brannvesenet om at det er en falsk alarm. Oppgi navn, adresse og leilighetsnummer. Meld samtidig til styret i ettertid om hendelsen.

Viktig informasjon

Detektorer i leilighetene må IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER tildekkes, løsnes eller fjernes.

Utkobling av enheter og/eller sirener skal kun gjøres i samråd med styret. Dette kan utløse varsling til brannvesenet, med påfølgende utrykning. Dersom dette skjer uten at styret er informert og har godkjent utkoblingen, vil det gis inntil tre advarsler som kan føre til tvangssalg, jfr. Lov om eierseksjoner § 26. Den aktuelle beboer må betale for brannvesenets utrykning.

Alle trappeoppganger og ganger er rømningsveier ved branntilfelle. Etter instruks fra brannvesenet er det derfor ikke tillatt å plassere eiendeler i oppgangene. Sykler og barnevogner kan plasseres i sykkelbod eller egen bod; sykler kan i tillegg lenkes til sykkelstativene utenfor inngangene. Det skal heller ikke lagres noe som er til hinder for trygg og sikker rømming. Skostativ og andre eiendeler kan derfor ikke oppbevares i gangene.

Alle beboere må gjøre seg kjent med rømningsveier for egen leilighet og plassering og bruk av leilighetens brannslukningsutstyr . Informasjon om brannsikring ligger i beboermappen (FDV-en) som du finner i bolig-basen , og alle beboere må lese og sette seg inn i denne.