3 feb 2021

Ny flytteknapp i heis

Heisdører skal IKKE blokkeres for å holdes åpne. Lukking deaktiveres med å trykke på knappen ved nøkkelsymbolet i heisen, knappen lyser blått. Da står dørene oppe i 3 minutter, ved å trykke på knappen en gang til går heisen som normalt igjen. Ved gjentatt blokkering av dørene vil heisen stoppe opp og være ute av drift.

 

 

Elevator door shall NOT be blocked to remain open. The doors are deactivated with the button at the picture above. With repeated blockage of elevator door, it will stop and elevator be out of service.

 

Styret Marienfryd Hus B2 og C2 Sameie sameietmarienfrydb2c2(at)gmail.com