31 jan 2020

Hensetting av avfall og bruk av avfallsbrønner

Det er ikke er tillatt å sette igjen avfall eller andre gjenstander ved siden av eller utenfor avfallsbrønnene på Marienfryd.

Det er to typer avfallsbrønner på Marienfryd:

  • én for restavfall, matavfall (skal i grønn pose) og plast (i blå pose) 
  • én for papir/papp.

Disse er tydelig merket. Alt annet av større gjenstander er det ditt ansvar som beboer å kvitte deg med på forsvarlig måte, for eksempel ved nærmeste gjenbruksstasjon. Dette er gratis for privatpersoner i Oslo.

Det er ikke under noen omstendigheter lov til å sette fra seg avfall eller andre gjenstander ved siden av avfallsbrønnene. Er det fullt eller ikke plass til det du skal kaste? Da må du vente med å kaste eller benytte gjenbruksstasjonene. Det gjelder både brønner for restavfall og for papir/papp.

Vi har dessverre en utfordring med at det blir satt søppel og annet utenfor avfallsbrønnene. Ikke bare er det stygt, det er også kostbart og det tiltrekker seg skadedyr. Å hensette avfall utenfor brønnene vil kunne medføre gebyr for vedkommende, da det fører til ekstra utgifter til bortkjøring og mye merarbeid.

Du finner oversikt over gjenbruksstasjoner i Oslo på kommunens nettsider. Aller nærmest Marienfryd er minigjenbruksstasjonen på Kampen – bare en knapp kilometer unna.

Se mer om søppel og avfall her.

In English:

It is under no circumstances allowed to leave waste or other objects next to the common garbage containers. If it’s full or your items are too big, then you have to wait or use the recycling stations provided by Oslo county.

This applies to containers both for residual waste and for paper/cardboard. Leaving waste outside the bins may lead to a fee for the person in question, as this leads to extra expenses and lots of additional work.