19 jun 2016

Info til alle sameiere i Marienfryd C1 om installering av fiber levert fra Homenet.

Alle styrene i sameiene i Marienfryd har inngått en felles avtale med Homenet om levering av fiber for å kunne gi alle beboerne et bedre nett. Installasjonen skjer ca 01.10. og alle leilighetene har kanaler og uttak til kontakt i veggene slik at det ikke blir synlige kabler. For den enkelte sameier betyr dette at du får mye kraftigere hastighet på ditt bredbånd og at alle som i dag kjøper tilleggstjenester fra GET på bredbånd kan avslutte den avtalen fra samme dato som Homenet er installert. Dagens GET-løsning fortsetter som før og løsningen fra Homenet berører ikke TV, fast-telefon eller din epostadresse, og dekkes fortsatt av felleskostnadene. Kostnader knyttet til avtalen med Homenet er kr 1000 pr seksjon i startkostnad og kr 250 pr måned. Sameiets økonomi (gjelder Marienfryd C1) er så god at alle startkostnader kr 50.000 pluss månedskostnadene for 2016 og hele 2017 kr 187.500, totalt kr 237.500, dekkes uten økning i de månedlige felleskostnadene. Dette er første info om Homnet og det kommer mer etter sommerferien både fra styret og fra Homnet. Det er også mulig å bli kjent med Homenet på deres hjemmeside https://homenet.no.

Alle styrene i sameiene i Marienfryd har inngått en felles avtale med Homenet om levering av fiber for å kunne gi alle beboerne et bedre nett.

Installasjonen skjer ca 01.10. og alle leilighetene har kanaler og uttak til kontakt i veggene slik at det ikke blir synlige kabler.

For den enkelte sameier betyr dette at du får mye kraftigere hastighet på ditt bredbånd og at alle som i dag kjøper tilleggstjenester fra GET på bredbånd kan avslutte den avtalen fra samme dato som Homenet er installert.

Dagens GET-løsning fortsetter som før og løsningen fra Homenet berører ikke TV, fast-telefon eller din epostadresse, og dekkes fortsatt av felleskostnadene.

Kostnader knyttet til avtalen med Homenet er kr 1000 pr seksjon i startkostnad og kr 250 pr måned. Sameiets økonomi (gjelder Marienfryd C1) er så god at alle startkostnader kr 50.000 pluss månedskostnadene for 2016 og hele 2017

kr 187.500, totalt kr 237.500, dekkes uten økning i de månedlige felleskostnadene.

Dette er første info om Homnet og det kommer mer etter sommerferien både fra styret og fra Homnet. Det er også mulig å bli kjent med Homenet på deres hjemmeside https://homenet.no.