21 jun 2016

Hafslund Varme utfører planlagt vedlikehold i området Hovin/Tøyen 21.06.2016 fra kl. 15:00 til 22.06.2016 kl. 06:00

Haflund Varme utfører planlagt vedlikehold i område Hovin/Tøyen i dag. Leveransen av fjernvarme vil være borte 21.06.2016 kl. 06.00 til 22.06.2016 kl. 06.00. Les mer på www.hafslund.no/fjernvarme for oppdatert informasjon.

Haflund Varme utfører planlagt vedlikehold i område Hovin/Tøyen i dag. Leveransen av fjernvarme vil være borte 21.06.2016 kl. 06.00 til 22.06.2016 kl. 06.00.

Les mer på www.hafslund.no/fjernvarme for oppdatert informasjon.