23 apr 2017

Årsmøte protokoll regnskapsår 2016

Årsmøte protokoll regnskapsår 2016 foreligger. Endringer i styret.

Protokollen fra årsmøte torsdag 20.04.2017 er nå lagt ut på hjemmesiden

 

http://web1.herborvi.no/5685/om-oss/nokkelopplysninger-og-dokumenter

 

PDF-filen heter  "Årsmøte protokoll regnskapsår 2016"

 

Som fremgår av protokollen er det også noen endringer i styret:

 

  • Tone Innerdal og Morten Ræder er nye styremedlemmer
  • Elisabeth Gundersen og Yngve Jensen gir seg
  • Styremedlemmene Kirsten Kayiambakis og Hanne Klægstad var ikke på valg i år og fortsetter
  • Tommie Antonsen ny styreleder

 

Gjentar takken som ble rettet i årsmøtet til Elisabeth og Yngve for fantastisk innsats for sameiet og fellesskapet med hhv 10 og 8 år i styret.