9 feb 2011

Ventilasjon i blokkene

Det ble i november 2010 utført kontroll av ventilasjonen i Nordåsvn. 21 og nr. 23 (blokkene). Ventilasjonsanlegget er prosjektert blant annet med tanke på å bevare bygningsmassen fri for fukt og påfølgende fuktskader. Basert på dette er ventilasjonen i mange leiligheter ok. Beboere som har fått påpekt mangler har en frist ut april måned til å utbedre dette. I begynnelsen av mai måned vil det bli utført en kontroll i de leiligheter der det er registrert mangler. Hver leilighet har en vifte på loftet og de som er defekte byttes ut på borettslagets regning.

Vedtekt 5-1: «Andelseier må påse at ventilasjonsanlegget alltid er i drift. Det er ikke tillatt å montere avtrekksvifte som ikke er tilpasset bygningens ventilasjonssystem.»

Prinsipp ventilasjon:

Hver leilighet har hver sin vifte som trekker luft både fra kjøkkenhette og bad/WC. Viftene står på loftet. Viften skal gå hele døgnet pga behov for ventilasjon på badet, såkalt forsert ventilasjon. Når kjøkkenhetta skal anvendes åpnes spjeldet over kjøkkenhetta og beboer øker luftmengden med regulator trinn1-2-3.

Kommentarer etter kontroll:

* Det må byttes ut en del defekte loftsvifter.

* Enkelte beboere har montert kjøkkenhette med motor! Dette er ikke tillatt, jfr. Vedtekt 5-1.

* Enkelte beboere har «riktig kjøkkenhette» men den er ikke koblet til loftsviften.

* Det er ikke tillatt med egen takmontert vifte på baderom eller WC.

* Enkelte har egen bryter for å slå av all ventilasjon inklusive ventilasjon for bad. Ikke slå av denne bryteren!

Tiltak:

* Defekte loftsvifter byttes ut på borettslagets regning. Dette skjer i februar måned. Etter utbytte av loftsvifter vil de som har fått ny loftsvifte få et skriv om dette.

* Alle som har fått registrert feil eller mangler har fått skriv om dette datert 18.01.2011. Frist for å rette opp feil er 30. april 2011.

* Beboere som har kjøkkenhette med motor er ansvarlig for å få dette i orden. Disse beboerne har fått et skriv datert 18.01.2011 med tilbud om å velge mellom fire hetter og betale over husleia i 6 måneder. Svarfrist 9. februar. Etter denne datoen begynner arbeidet med å montere nye kjøkkenhetter.

HUSK: VASK FETTFILTERET ELLER BYTT DET UT!

Filteret skal vaskes èn gang pr. måned. Du kan vaske det for hånd eller i maskin.