Stiftelsen NABO

Sitat fra Stiftelsen Nabo:

Vi bryr oss mange steder mindre og mindre for hvilke oppvekstvilkår våre barn har i nærmiljøet. Om kveldene er det stort sett bare barn ute i gata, og få voksne til å veilede og lose de inn i de rette samfunnsnormer. Skjer det en negativ utvikling, er det som regel foreldrene som er de siste til å få vite hvor det bærer ad.

Tidligere Justisminister Dørum sier i forordet til startpakken:

”Betydningen av det som i dag kalles for uformell sosial kontroll, er åpenbar. Mitt ønske og håp er at vi alle blir flinkere til å ta ansvar for eget nærområde. Det handler om og bry seg på en positiv måte. Vi må ta tak i eventuell negativ utvikling på et langt tidligere tidspunkt, enn det som ofte er tilfelle i dag. Med enkle midler og i et samarbeid, kan kriminaliteten og utryggheten forebygges.”

Nabo går ut på å snu den trenden, ved at beboere selv tar ansvar for det bomiljøet de lever i. Naboene er de eneste som kan og har ansvar for å påvirke miljøet rundt seg.

Med enkle virkemidler; sikre egne verdier og bli kjent med de som bor i området, styrkes den uformelle sosiale kontrollen i området. Kjenner man de som normalt ferdes i området, blir en automatisk mer observant når fremmede kommer inn. Det at man bryr seg og følger med, ryktes fort i kriminelle miljøer.

Det å merke områdene med Nabo-sone skilt, gjør det også lettere for den enkelte å bry seg i uønskede hendelser. Det er lettere å ta tak i episoden ved å si at: ”Her er vi en nabo-sone, og sånn vil ikke VI ha det”. Fellesskapet forplikter, og en slipper og snakke i entallsform.

Det skal være lov å bry seg på en positiv måte, uten at den av den grunn blir til bry for hverandre.