Securitas AS

Securitas leverer bomiljøtjenesten til borettslaget, hvilet innebærer at vi har vektere på området som foretar to inspeksjoner pr. døgn alle årets dager.

Telefon: 02452