Nordre Åsgården borettslag

Generell informasjon

Nordre Åsgården borettslag var innflytningsklart i 1986. Borettslaget har

to lavblokker og tre rekkehus i Nordåsveien. I Lusetjernveien er det åtte

rekkehus. Totalt har borettslaget 117 andelseiere. Det er parkeringsplass

og garasjeanlegg både i Nordåsveien og Lusetjernveien.

Rundt borettslaget er det et stort nettverk av bilfrie veier. Man kan gå

rundt på hele Holmlia uten å måtte bevege seg ut på bilvei. Man kan gå

uforstyrret av grafikk helt til Hvervenbukta og Fiskevollen. Videre kan man

utforske Ljansdalen på vei hjem via Sloreåsen eller Halllagerbakken og

Holmlia.

Fra borettslaget kan man se ned på Holmlia skole og Lusetjern skole der

det også ligger ballbinge, kunstgress-, løpe- og basketbane.